Έτος 2017

  • ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Απόφαση Δ.Σ. Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (Ερμηνεία του όρου “Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος”) – 10-04-2017

1η Εθελοντική αιμοδοσία Δ.Σ. Σερρών – 21-04-2017

 

  • ΜΑΡΤΙΟΣ

Αποτελέσματα ασκουμένων (Β’ Εξεταστική 2016) – 29-03-2017

Διευκρίνηση για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες – 08/03/2017

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος για τα πινάκια – 07/03/2017

Ανακοίνωση για Ειρηνοδικείο και Υποθηκοφυλακείο Ροδολίβους – 06/03/2017

 

  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Συμμετοχή στη δίωρη αποχή των μελών του ΔΣΘ – 28/02/2017

Αίτηση ακυρώσεως Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών – 23/02/2017

Έγγραφο για το θεσμό του εισηγητή Δικαστή – 21-02-2017

Ανακοίνωση από εφετείο Θεσσαλονίκης – 10/02/2017

Ανακοίνωση από το γραφείο κτηματολόγησης Σερρών – 10/02/2017

Επιστολή προέδρου για την παράταση ασφαλιστικών εισφορών – 08/02/2017

Αποτελέσματα κλήρωσης δικηγόρων για τις εκλογές στα σωματεία – 07/02/2017

Δήλωση Επιφύλαξης ΕΦΚΑ – 06/02/2017

 

  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές – 31/02/2017

ΤΥΔΕ – Ορισμός προέδρου και μελών συμβουλευτικής επιτροπής επιστημόνων – 30/01/2017

Νέες εφαρμοστικές – Ερμηνευτικές εγκύκλιοι – 24/01/2017

Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού εισφορών υπερ ΕΦΚΑ – 23/01/2017

Ερμηνευτική εγκύκλιος για ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών 2017 – 23/01/2017

Απόφαση για αναβολή υποθέσεων λόγω κακοκαιρίας – 11/01/2017