Αιτήσεις προς ΤΥΔΕ

Παρακάτω παρουσιάζονται, προς διευκόλυνσή σας, αιτήσεις προς το ταμείο υγείας ΤΥΔΕ:

1. Γενική Αίτηση (pdf)

2. Υπεύθυνη Δήλωση ΤΥΔΕ (pdf)

3. Αίτηση Εγγραφής Άμεσου Μέλους (pdf)

4. Αίτηση Βιβλιαρίου Υγείας (pdf)

5. Αίτηση Σύνταξης (pdf)

6. Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (pdf)

* Για να κατεβάσετε τις αιτήσεις πατήστε στο “pdf”, εντός της παρενθέσεως.