Από το Ειρηνοδικείο Σερρών , λάβαμε την ενημέρωση ότι από σήμερα ,  26.08.2015 και για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες , δεν θα γίνονται καταθέσεις αιτήσεων για υπαγωγή στο Ν.3869/2010  (υπερχρεωμένα) , λόγω των αλλαγών που επήλθαν στο Νόμο και για την ενημέρωση Ειρηνοδικών και υπαλλήλων .

Το ίδιο ισχύει για όλα τα Ειρηνοδικεία του Πρωτοδικείου Σερρών .

 

Εκ του Δ.Σ.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *