Δικηγόροι

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ2016ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.342.1
ΓΙΑ
Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ2016ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ.342.1
ΧΡΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2017ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.342.1
ΠΑΝ