Διοικητικό Συμβούλιο

board_of_directors_banner

Πρόεδρος: Καρίπογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεσσόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευιώτης Αλέξανδρος
Ταμίας: Αγγελάκης Σταύρος
Μέλη: Αποστολίδου Αικατερίνη
Γκόγκα Δέσποινα
Δάγκος Κωνσταντίνος
Κρέτση Χριστίνα
Μίχος Γεώργιος
Στύλλας Γεώργιος
Τσαρκέζης Γεώργιος