Διοικητικό Συμβούλιο

board_of_directors_banner

Πρόεδρος: Καρίπογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεσσόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευιώτης Αλέξανδρος
Ταμίας: Αγγελάκης Σταύρος
Μέλη: Δάγκος Κωνσταντίνος
Μπαλάνος Κωνσταντίνος
Μπίρτζου Mαρία
Σιδηροπούλου Χριστίνα
Σπυρόπουλος Παναγιώτης
Τρέντσιος Πασχάλης-Κώστας
Τσοχαΐδου Ζαφείρα