Διοικητικό Συμβούλιο

board_of_directors_banner

Πρόεδρος: Καρίπογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεσσόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευιώτης Αλέξανδρος
Ταμίας: Αγγελάκης Σταύρος
Μέλη: Δάγκος Κωνσταντίνος
Δέσπος Γεώργιος
Μπαλάνος Κωνσταντίνος
Μπίρτζου Mαρία
Σπυρόπουλος Παναγιώτης
Τρέντσιος Πασχάλης-Κώστας
Τσοχαΐδου Ζαφείρα