Αφορά δικηγόρους ηλικίας έως 35 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών συμμετέχει με εγκεκριμένη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς “ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ”, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν δικηγόροι ηλικίας έως και 35 ετών.

Ως εκ τούτου, ΚΑΛΟΥΜΕ όσους συναδέλφους πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση και επιθυμούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Σ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

   Ο πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Καρίπογλου                                 Αλεξ. Παρασκευιώτης

  • Οδηγός Προγράμματος Νομικής Βοήθειας για Νέους (pdf)
  • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Πρόγραμμα (pdf)
print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *