Έγγραφο ΠΟΛ 1124 (pdf)

Έγγραφο ΦΕΚ 2426 (pdf)

Έγγραφο ΦΕΚ 62 (pdf)

Έγγραφο 01-08-2017(10) (pdf)

Έγγραφο Ν.4472.17 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (pdf)

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *