Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση του από 30-9-2014 πρακτικού της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, έλαβε χώρα η μετεστέγαση του Δικαστικού Γραφείου Σερρών εντός του μηνός Οκτωβρίου 2015 και συγκεκριμένα στο ισόγειο του κτηρίου (πρώην ΤΥΔΚ) εντός του ΑΒΚ 666 Δημοσίου Κτήματος Σερρών, με πρόσοψη επί της οδού Παύλου Μελά 21 της πόλης των Σερρών

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *