Πινάκια Νέας Τακτικής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/11/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/12/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/01/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/02/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/03/2018 Έγγραφο(pdf)

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/11/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/12/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/02/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/03/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/05/2018 Έγγραφο(pdf)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/12/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/12/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/02/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/02/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/02/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/02/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/03/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/12/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/12/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/12/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(doc)