Πινάκια Νέας Τακτικής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/01/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/03/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/04/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/05/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/09/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/11/2017 Έγγραφο(pdf)

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/11/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/12/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/01/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/03/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/03/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/04/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/05/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/09/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/11/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/12/2017 Έγγραφο(pdf)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/12/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/01/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/01/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/04/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/04/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/05/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/05/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/05/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/05/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/09/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/09/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/12/2017 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/12/2016 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2017 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/01/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/04/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/05/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/06/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2017 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(doc)