Πινάκια Νέας Τακτικής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/01/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/02/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/03/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/05/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/06/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2018 Έγγραφο(pdf)

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/02/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/03/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/05/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2018 Έγγραφο(pdf)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/04/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/04/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/04/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/04/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2018 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(doc)