Το πλαίσιο όπως καθορίστηκε από την ολομέλεια έχει ως εξής:

1. Παραγραφές – Προθεσμίες.

2. Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης (μόνο για Α’ κατοικία).

3. Στα ποινικά δικάζουμε πλημμελήματα που έχει συμπληρωθεί εξαετία στο πρώτο βαθμό και επταετία στο δεύτερο.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *