Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των παραστάσεων και μόνο για τα σημερινά πρακτικά στο Ειρηνοδικείο Σερρών,  ο κ. Δημητριάδης θα δεχθεί μία μόνο παράσταση, εφόσον οι διάδικοι φέρονται όλοι ως αιτούντες. Δηλαδή να μην υπάρχει καθ’ ου η αίτηση.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *