ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καταθέτουν δικαιολογητικά που συνοδεύουν νέες αιτήσεις ή επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά εκκρεμών αιτήσεων, και πέραν της κατάθεσης των δικαιολογητικών με συγκεντρωτική κατάσταση, με ημερομηνία κατάθεσης και υπογραφή, αριθμημένα και συρραμμένα με την σειρά που προβλέπεται, σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη υπόθεση να αναφέρουν τούτο ρητώς στην συγκεντρωτική κατάσταση καθώς και στο περιεχόμενο της αίτησης τους.

Π.χ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει οφειλές στο Δημόσιο, να αναφέρεται: “Το υπ’ αριθμ. 9 δικαιολογητικό δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη υπόθεση”. Το ίδιο θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς και για την σύζυγο.

 

Σέρρες, 30 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *