Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου (αγωγές , αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων , παρεμβάσεις , μηνυτήριες αναφορές , γνωμοδοτήσεις κλπ) , παρακαλούνται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 να εγγραφούν σε σχετική λίστα , που θα τηρείται στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου .

Οι αμοιβές θα καθορίζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. και με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων .

Από το Δ.Σ.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *