Υπηρεσίες Δικαστών

04Jan 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ.3/2017 O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:   Ι.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ 08-1-2018 Δευτέρα: Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα […]

19Dec 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 176/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

06Dec 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ΄αριθμ.168/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:                   1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 23 έως και 28 Δεκεμβρίου ΑΥΤΟΦΩΡΑ […]

06Dec 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ΄αριθμ.168/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:                   1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 23 έως και 28 […]

29Nov 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 162/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

28Nov 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  Πράξη υπ’ αριθμ. 163/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Δεκέμβριο του 2017 (από 01.01.2017 έως και 22.12.2017) ως εξής: Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ: 1-12-2017 Παρασκευή: Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: […]

26Oct 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ΄ αριθμ. 142/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Νοέμβριο του 2017 ως εξής: Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 1-11-2017 Τετάρτη: Εναρξη ΜΟΔ/ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. […]

26Oct 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 141/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

28Sep 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 131/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

28Sep 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ. 132/2017 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών   Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Οκτωβρίου 2017 ως εξής:   Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 2-10-2017 Δευτέρα: Έναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου (αν. Μπακαΐμης), Τσάμη, Θεοφιλίδου. […]