Εγγραφή Ασκουμένων

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκουμένων στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση (doc)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση από Δικηγόρο (doc)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 31 του Κ.Δ. (doc)
  6. Τριπλότυπο της Εθνικής Τράπεζας 50 ευρώ (αριθμ. λογ. 465/296066-45)

 

* Τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας στο “doc”, εντός της παρενθέσεως.