Εγγραφή νέου Δικηγόρου

Δικαιολογητικά εγγραφής νέου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση (pdf)
  2. Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  4. Αποδεικτικό της κατάθεσης ποσού 100,00 ευρώ υπέρ Δ.Σ.Σ. στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό 465/296066-45
  5. Αποδεικτικό της κατάθεσης ποσού 59,00 ευρώ υπέρ ΛΕΑΔΣ στην Τράπεζα Αττικής στον λογαριασμό 57103248

 

* Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας στο “pdf”, εντός της παρενθέσεως.