Έγγραφο του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την παραλαβή αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων (pdf).

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *