Ειρηνοδικείο Νιγρίτας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/06/2017 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού για 08/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού για 09/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 07/10/2020 Έγγραφο(pdf)