Ειρηνοδικείο Σερρών

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/11/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/12/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/01/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/02/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/03/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού:  01/06/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 05/06/2020 Έγγραφο(pdf)
Πράξη Επαναπροσδιορισμού: 10/06/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/07/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 09/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 18/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 23/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 25/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 30/09/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 02/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 07/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 09/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 14/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Έκθεμα: 23/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/10/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2020 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/11/2020 Έγγραφο(pdf)