Οι ετήσιες δηλώσεις Δικηγόρων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα Δικηγόρων, για το έτος 2020 θα πραγματοποιηθούν από σήμερα 03/07 έως 24/07 στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου.

Υπόδειγμα Ετήσιας Δήλωσης (doc).

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *