Σας αποστέλλουμε το ειδικό έντυπο Δήλωσης επιλογής αντικειμένου εξέτασης την οποία πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι απο την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018. Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στο portal olomeleia.

Παρακαλούμε μετα την υποβολή κάθε δηλώσεως να την αποστέλλετε στο fax:210-3398211 υπ’όψιν κ.Βανδώρου Αικατερίνης, Γραμματέως Επιτροπής Επάρκειας.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας των δηλώσεων, παρακαλείσθε να τις αποστείλετε ΑΜΕΣΑ μετά των αντιγράφων των καταθετηρίων στη Γραμματέα της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας, Αικατερίνη Βανδώρου, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Αθήνα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3398220

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *