Το έγγραφο της νέας ΚΥΑ που ισχύει για το διάστημα από Σάββατο, 07/11/2020 έως Δευτέρα, 30/11/2020 (pdf).

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *