Πινάκια Νέας Τακτικής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/06/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2019 Έγγραφο(pdf)

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/09/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/10/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/11/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/12/2018 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/01/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/02/2019 [I] Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/03/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/04/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/05/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/06/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/09/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/10/2019 Έγγραφο(pdf)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/11/2019 Έγγραφο(pdf)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/12/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/12/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/01/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/01/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/02/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/02/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/02/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/04/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/04/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/04/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/05/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/05/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/06/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/10/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/10/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/10/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/10/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/11/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/11/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15/11/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/11/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/11/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/12/2019 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/01/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/03/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/10/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/12/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/01/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/02/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/06/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2019 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/05/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26/06/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/11/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/12/2018 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/01/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/03/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04/04/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/06/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/06/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/09/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/09/2019 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10/10/2019 Έγγραφο(doc)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/02/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01/03/2017 Έγγραφο(doc)
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/06/2017 Έγγραφο(doc)