Η με αριθμ.πρωτ.: 2801/261/19.1.2021 προκήρυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων (pdf).

 

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *