Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (pdf).

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *