Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσληψη (pdf) τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *