ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ 1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

 6-7-2020 Δευτέρα:

  1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου

7-7-2020 Τρίτη:

  1. Μονομελές Εκουσίας /Ειδική
  2. Ασφαλιστικά

14-7-2020 Τρίτη:

  1. Πολυμελές

*Ασφαλιστικά (οι ματαιωθείσες ανακλήσεις προσημειώσεων της 7-4-2020)                             

                         

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ 1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7-9-2020 Δευτέρα:

  1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου                      

8-9-2020 Τρίτη:

  1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική
  2. Ασφαλιστικά

15-9-2020 Τρίτη:

  1. Ασφαλιστικά (ΜΟΝΟ ανακλήσεις προσημειώσεων)

                            

                         

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *