ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

5 Απριλίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ.  47/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών,μηνός Μαρτίου 2015 ως εξής:
2-3-2015 Δευτέρα: ΄Εναρξη ΜΟΔ: Λιόλιου-Τσάμη-Θεοφιλίδου
2-3-2015     #       : Μονομελές Τακτικής: Τσάμη-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου
2-3-2015     #       :         #    ειδ.πινακίου: Τσάμη-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου-Τσάμη-Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου
3-3-2015 Τρίτη: Πολυμελές Τακτικής: Β΄Σύνθεση:

Πρόεδρος: Ντόκα, Μέλη:  Τσάμη, Χρονοπούλου, Πάκου
3-3-2015    #   :         #        Εκουσίας: Β΄Σύνθεση:

Πρόεδρος: Ντόκα, Μέλη:  Τσάμη, Χρονοπούλου, Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα – Χρονοπούλου- Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χρονοπούλου
4-3-2015  Τετάρτη: Μ.Ο.Δ.: Λιόλιου-Μπατσάρα-Τριανταφύλλου (αν. Πάκου)
4-3-2015       #      : Μονομελές:Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου-Μπατσάρα-Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου
5-3-2015 Πέμπτη: Τριμελές: Ντόκα-Πάκου-Σαράφη (αν. Τσάμη)
5-3-2015       #    : Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα
10-3-2015  Τρίτη: Μονομελές Εκουσίας:   Θεοφιλίδου – Χρονοπούλου
10-3-2015      #  :         #     ειδ.χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου – Χρονοπούλου
10-3-2015      #  : Ασφαλιστικά: Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου-Χρονοπούλου- Κόμναρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου
11-3-2015  Τετάρτη: Μονομελές: Χρονοπούλου
12-3-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Λιόλιου-Χρονοπούλου-Καραγιαννίδου (αν. Πάκου)
12-3-2015        #    : Μονομελές: Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου
13-3-2015  Παρασκευή: Τριμελές: Ντόκα-Θεοφιλίδου-Κωστοπούλου (αν. Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα
16-3-2015   Δευτέρα: Μονομελές Τακτικής: Μπατσάρα-Χρονοπούλου- Πάκου
16-3-2015        #      :         #    ειδ.πινακίου: Μπατσάρα-Χρονοπούλου-Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Χρονοπούλου-Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πάκου
17-3-2015  Τρίτη: Πολυμελές Τακτικής:  Α΄ Σύνθεση:

Πρόεδρος: Σαραντούδα, Μέλη: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου
17-2-2015    #   :         #  Εκουσίας: Α΄ Σύνθεση:

Πρόεδρος: Σαραντούδα, Μέλη: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σαραντούδα-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τριανταφύλλου
18-3-2015 Τετάρτη: Μ.Ο.Δ.:  Σαραντούδα-Τσάμη-Θεοφιλίδου (αν. Τουτουντζή)
18-3-2015      #      : Μονομελές: Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σαραντούδα-Τσάμη-Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σαραντούδα
19-3-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Σαραντούδα-Τριανταφύλλου-Κόμναρη  (αν. Μπατσάρα)
19-3-2015  Πέμπτη: Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σαραντούδα
20-3-2015  Παρασκευή: Τριμελές:  Λιόλιου-Τσάμη-Παρασκευοπούλου (αν. Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου
24-3-2015  Τρίτη: Μονομελές Εκουσίας: Τριανταφύλλου
24-3-2015      #  :         #     ειδ.χωρίς πινάκιο: Λιόλιου-Τριανταφύλλου
24-3-2015  Τρίτη: Ασφαλιστικά: Σαραντούδα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου-Τριανταφύλλου-Καραγιαννίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου
26-3-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Σαραντούδα-Χρονοπούλου-Λιακοπούλου (αν. Τριανταφύλλου)
26-3-2015        #    : Μονομελές: Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σαραντούδα
27-3-2015  Παρασκευή: Τριμελές: Ντόκα-Τριανταφύλλου-Βενέτης (αν. Μπατσάρα)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα
30-3-2015  Δευτέρα: Μονομελές: Μπατσάρα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
1-3-2015: Τουτουντζή-Χρονοπούλου-Δημητριάδης
6-3-2015:Τουτουντζή-Μπατσάρα-Λιακοπούλου
7 και 8-3-2015:Τσάμη-Μπατσαρα-Λιακοπούλου
9-3-2015:Ντόκα-Μπατσάρα-Κόμναρη
11-3-2015:Σαραντούδα-Χρονοπούλου-Τανάγιας
14 και 15-3-2015:Χρονοπούλου-Πάκου-Κόμναρη
21, 22 και 23-3-2015: Τουτουντζή-Τριανταφύλλου-Σαράφη
25-3-2015:Θεοφιλίδου-Τριανταφύλλου-Μητρογιάννη
28 και 29-3-2015:Θεοφιλίδου-Μπατσάρα-Μητρογιάννη
30-3-2015:Σαραντούδα-Μπατσάρα-Καραγιαννίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στις    6/3/2015 :  Τουτουντζή
Στις    9/3/2015 :   Ντόκα
Στις  11/3/2015 :   Σαραντούδα
Στις  23/3/2015:    Τριανταφύλλου
Στις  30/3/2015:    Σαραντούδα

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς

Πλειστηριασμοί
Στις         5-3-2015 :  Ντόκα
Στις       12-3-2015 :  Λιόλιου
Στις       19-3-2015 :  Σαραντούδα
Στις       26-3-2015 :  Σαραντούδα
Βουλεύματα
Από      1-3 έως 31-3-2015:Λιόλιου

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
Από     2/3/2015   έως    6/3/2015: Μπατσάρα
Από     9/3/2015   έως  13/3/2015: Θεοφιλίδου
Από   16/3/2015   έως  20/3/2015: Τσάμη
Από   23/3/2015   έως  31/3/2015: Χρονοπούλου

Προσημειώσεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.
Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.
Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.
Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο  θα δικάζονται από αυτό.
Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες 24 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριακούλα Σαραντούδα