ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

6 Απριλίου 2015


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ. αριθ. 46/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών
Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα                     από 1  Μαρτίου 2015  έως  31 Μαρτίου 2015  ως  εξής:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 06.03.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.03.2015, Δήμητρα Κόμναρη
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.03.2015, Νικολέτα Σαράφη – Ολυμπία Λιακοπούλου
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.03.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.03.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.03.2015, Δήμητρα Κόμναρη – Γεώργιος Τανάγιας
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,18.03.2015, Νικολέτα Σαράφη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
Τρίτη 10.03.2015, Δήμητρα Κόμναρη
Τρίτη 24.03.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 05.03.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 31.03.2015, Αναστασία Κωστοπούλου
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.03.2015 (Πταίσματα), Αναστασία Κωστοπούλου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.03.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.03.2015, Δημήτριος Δημητριάδης
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Από  01.03.2015 έως 08.03.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Από 09.03.2015 έως 15.03.2015, Δήμητρα Κόμναρη
Από 16.03.2015 έως 17.03.2015, Γεώργιος Τανάγιας
Από 18.03.2015 έως 23.03.2015, Νικολέτα Σαράφη
Από 24.03.2015 έως 31.03.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Από  01.03.2015 έως 15.03.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου
Από 16.03.2015 έως 31.03.2015, Αναστασία Κωστοπούλου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Από 01.03.2015 έως 31.03.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Από 01.03.2015 έως 31.03.2015, Δημήτριος Δημητριάδης
Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ
Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .
Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.
Σέρρες    26-02-2015
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Κυριακούλα Σαραντούδα