ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-4 ΕΩΣ 3-4-2015 & ΑΠΟ 20-4 ΕΩΣ 30-4-2015

8 Απριλίου 2015


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ. αριθ. 84/2015
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών
Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα                     από 1 Απριλίου  έως  3 Απριλίου 2015  και από 20 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2015  ως  εξής:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.04.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.04.2015, Δημήτριος Δημητριάδης-Βασιλική Παρασκευοπούλου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.04.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.04.2015, Δημήτριος Δημητριάδης-Βασιλική Παρασκευοπούλου-Γεώργιος Τανάγιας.
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29.04.2015, Αναστασία Κωστοπούλου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
Τρίτη 21.04.2015, Δημήτριος Δημητριάδης
Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.04.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.04.2015, Νικολέτα Σαράφη-Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.04.2015, Γεώργιος Τανάγιας
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 23.04.2015 (Πταίσματα), Δήμητρα Κόμναρη
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.04.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.04.2015 (Πταίσματα), Ολυμπία Λιακοπούλου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Από  01.04.2015 έως 03.04.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη
Στις 20.04.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου
Στις 21.04.2015, Δημήτριος Δημητριάδης
Από 22.04.2015 έως 24.04.2015, Δημήτριος Δημητριάδης-Βασιλική Παρασκευοπούλου
Από 25.04.2015 έως 30.04.2015, Αναστασία Κωστοπούλου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Από  01.04.2015 έως 03.04.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση
Από 20.04.2015  έως 24.04.2015, Νικολέτα Σαράφη
Από 25.04.2015  έως 30.04.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Από 01.04.2015 έως 03.04.2015, Γεώργιος Τανάγιας
Από 20.04.2015  έως 25.04.2015, Δήμητρα Κόμναρη
Από 26.04.2015 έως 30.04.2015, Γεώργιος Τανάγιας
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Από 01.04.2015 έως 03.04.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Από 20.04.2015  έως 30.04.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου
Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ
Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .
Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες  24-03-2015
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριακούλα Σαραντούδα