ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ ΤΑΝ ΤΕΑΔ

10 Απριλίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΤΑΜΒΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤ.Α.Α.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ      (Τ.Α.Ν.)    &
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    ( Τ.ΕΑ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296.140

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Γ´
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΑΝ & ΤΕΑΔ ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993  ( ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  –  ΝΑ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΠΔ 125/93 & Ν. 3986/11)

2η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ      2.046,36    €   ετήσια    ( 170,53    €
ΤΕΑΔ      613,92     € ετήσια    (     51,16    €
3η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ      2.426,04     €   ετήσια    ( 202,17    €
ΤΕΑΔ     727,80     €  ετήσια    (    60,65    €
4η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ      2.804,64     €   ετήσια    ( 233,72    €
ΤΕΑΔ      841,44     €   ετήσια    (   70,12    €

μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)

ΤΑΝ ΤΕΑΔ
ΤΑΝ ΤΕΑΔ

3.167,16 950,16
3.445,56 1.033.68

5η ασφαλιστική κατηνοοία
€   ετήσια               ( 263,93    €
€   ετήσια              (   79,18    €
6η ασφαλιστική κατηνοοία
€  ετήσια                ( 287,13    €
€  ετήσια               (   86,14    €

μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)

7η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ     3.714,72    €   ετήσια    ( 309,56    €
ΤΕΑΔ    1.114,44   €    ετήσια    (   92,87    €
8η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ     3.984,00     €  ετήσια    ( 332,00    €
ΤΕΑΔ   1.195,20   €    ετήσια    (   99,60    €
9η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ     4.253,16     €   ετήσια    ( 354,43    €
ΤΕΑΔ    1.275,96    €    ετήσια    (106,33    €
10η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ     4.522,44    €   ετήσια    ( 376,87    €
ΤΕΑΔ    1.356,72   €   ετήσια    ( 113,06    €
11η ασφαλιστική κατηνοοία
ΤΑΝ     4.791,60   €  ετήσια    (399,30    €
ΤΕΑΔ    1.437,48  €   ετήσια    (119,79    €

μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)

12″ ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ     5.060,76   €  ετήσια    (421,73    €
ΤΕΑΔ    1.518,24   €  ετήσια    (126,52    €
13η ασφαλιστική κατηνορία
ΤΑΝ     5.330,04   €   ετήσια    ( 444,17    €
ΤΕΑΔ    1.599,00  €  ετήσια    (133,25    €
14η ασφαλιστική κατηνορία
ΤΑΝ      5.599,20     € ετήσια    ( 466,60    €
ΤΕΑΔ    1.679,76   € ετήσια    (   139,98    €

μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)
μηνιαία εισφορά) μηνιαία εισφορά)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ (εκτός των περιλαμβανομένων στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β´)
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατηγορίες 2η – 14π• , που επιλέγονται από τον ασφαλισμένο, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς τη μείωση 50% της πρώτης πενταετίας     –   Ν.2150/93, άρθρο 19, παρ. 4
Οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για επιλογή ανώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται, μετά την ισχύ του Ν.3986/11 εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους (η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος). Η δήλωση επιλογής ανώτερης κατηγορίας ισχύει για όλα τα επόμενα της δήλωσης ασφαλιστικά έτη μέχρι ανάκλησής της από τον ασφαλισμένο και η ανάκληση ισχύει από το έτος εντός του οποίου γίνεται η ανάκληση και όχι για προηγούμενα έτη.
Οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υπαχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, παραμένουν στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής τους, εφόσον αυτή εξακολουθεί να είναι ανώτερη της υποχρεωτικής που υπάγονται, σύμφωνα με το Ν.3986/11, όπως ισχύει βάσει του χρόνου ασφάλισης τους.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται χωριστά για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και χωριστά για τον ΤΕΑΔ, εφόσον υπάρχει ευχέρεια επιλογής διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κάθε Τομέα, ισχύει από την πρώτη του έτους υποβολής της δήλωσης επιλογής και για ολόκληρο το έτος – Π.Δ. 125/93, άρθρο 2, παρ. 2
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτή που είχε επιλέξει στο προηγούμενο έτος (ΑΔΣ 4202/13/2006), εφόσον η κατώτερη είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία.
Τα παράβολα ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Δικηγόρου στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο είναι τα αναλογούντα της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει κατά το έτος προαγωγής
Σε περίπτωση ΠΑΠΑΣ αντιμισθίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την εισφορά (2/3) ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο Δικηγόρος -Εγκύκλιος ΤΑΝ 408/07
Σε όποια ασφαλιστική κατηγορία ανήκει ο Δικηγόρος δικαιούται να επικολλήσει ένσημα στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα οποία αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική του εισφορά – Ν.3232/04, άρθρο 18, παρ. 7
Σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας από Υποθηκοφύλακες, Δικαστικούς Επιμελητές και Συμβολαιογράφους δεν αφαιρούνται από την ασφαλιστική τους εισφορά ένσημα ή ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων.
Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ του ΕΤΑΑ

www.tnomik.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ    (ΤΑΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2012 (ΤΑΝ) ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΝΩ 5 ΕΤΙΑΣ    (Ν.3655/3-4-08, άρθρο 141 §2)
( μειωμένη εισφορά κατά 50% κατά το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού)

ΜΗΝΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ    ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (ΑΣΦ/ΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/92)    ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (ΑΣΦ/ΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/93)
1-2011    1845,75    1959,60
2-2011    1765,50    1874,40
3-2011    1685,25    1789,20
4-2011    1605,00    1704,00
5-2011    1524,75    1618,80
6-2011    1444,50    1533,60
7-2011    1364,25    1448,40
8-2011    1284,00    1363,20
9-2011    1203,75    1278,00
10-2011    1123,50    1192,80
11-2011    1043,25    1107,60
12-2011    963,00    1022,40
1-2012    1043,25    1107,60
2-2012    1123,50    1192,80
3-2012    1203,75    1278,00
4-2012    1284,00    1363,20
5-2012    1364,25    1448,40
6-2012    1444,50    1533,60
7-2012    1524,75    1618,80
8-2012    1605,00    1704,00
9-2012    1685,25    1789,20
10-2012    1765,50    1874,40
11-2012    1845,75    1959,60
12-2012    1928,28    2046,36
•    Στο εξώφυλλο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου 2012 γράφετε την ένδειξη «ΜΗΤΕΡΕΣ».
•    Ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) επισυνάπτεται στο
ασφαλιστικό βιβλιάριο.
•    Στον ΤΕΑΔ καταβάλλεται κανονική ασφαλιστική εισφορά, όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι.
•    Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή με απόφαση του) για
μητέρα ασφαλισμένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο.
Από το ΕΤΑΑ / ΤΑΝ

Ε.Τ.Α.Α. / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – Τ.Ε.Α.Δ.    Αθήνα, 2013
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2013
Ν.Δ. 4114/60, άρθρο 10 § 1 ζ,θ, όπως ισχύει και Β.Δ. 795/72
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  ΕΩΣ 31/12/1992    –        ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Διορισμός
Τ.Α.Ν.    220,23
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93
Διορισμός Δικηγόρου απευθείας
στο Εφετείο    στον Άρειο Πάγο
Τ.Α.Ν.    880,92    1761,84
Τ.Ε.Α.Δ.    5,87    8,80

Προαγωγή στο Εφετείο
ΑΝΩ 5ετίας    ΚΑΤΩ 5ετίας
Τ.Α.Ν.    734,10    367,05
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93

Προαγωγή στον Άρειο Πάγο
Τ.Α.Ν.    1468,20
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93
Προαγωγή στον Άρειο Πάγο απευθείας
Τ.Α.Ν.    2202,30
Τ.Ε.Α.Δ.    5,87
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93 – ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Διορισμός
Τ.Α.Ν.    208,02
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93
Διορισμός Δικηγόρου απευθείας
στο Εφετείο    στον Άρειο Πάγο
Τ.Α.Ν.    1.023,24    2.046,48
Τ.Ε.Α.Δ.    5,87    8,80

Προαγωγή στο Εφετείο
ΑΝΩ 5ετίας    ΚΑΤΩ 5ετίας
Τ.Α.Ν    852,65    426,35
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93

Προαγωγή στον Άρειο Πάγο
Τ.Α.Ν.    1705,30
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93
Προαγωγή στον Άρειο Πάγο απευθείας
Τ.Α.Ν.    2557,95
Τ.Ε.Α.Δ.    5,87
Για   προαγωγή   από   1/1-31/12/2013   κάτω   πενταετίας   θεωρούνται   όλοι   οι διορισθέντες από 1/1/2008 και μετά.

ΕΤΑΑ / ΤΑΝ
2013

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93 – ΝΕΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ 2η – 14η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ασφαλιστική Κατηγορία    Προαγωγή στο Εφετείο    Προαγωγή στον Άρειο Πάγο    Προαγωγή στον Άρειο Πάγο

2η    Τ.Α.Ν.    852,65    1.705,30    2.557,95
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
3η    Τ.Α.Ν.    1.010,85    2.021,70    3.032,55
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
4η    Τ.Α.Ν.    1.168,60    2.337,20    3.505,80
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
5η    Τ.Α.Ν.    1.319,65    2.639,30    3.958,95
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
6η    Τ.Α.Ν.    1.435,65    2.871,30    4.306,95
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
7η    Τ.Α.Ν.    1.547,80    3.095,60    4.643,40
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
8η    Τ.Α.Ν.    1.660,00    3.320,00    4.980,00
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
9η    Τ.Α.Ν.    1.772,15    3.544,30    5.316,45
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
10η    Τ.Α.Ν.    1.884,35    3.768,70    5.653,05
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
11η    Τ.Α.Ν.    1.996,50    3.993,00    5.989,50
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
12η    Τ.Α.Ν.    2.108,65    4.217,30    6.325,95
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
13η    Τ.Α.Ν.    2.220,85    4.441,70    6.662,55
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
14η    Τ.Α.Ν.    2.333,00    4.666,00    6.999,00
Τ.Ε.Α.Δ.    2,93    2,93    5,87
ΑΠΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΘΗΝΑ 17/12/ 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ    Αρ. Πρωτ. 49125
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – Τ.Ε.Α.Δ.    ΠΡΟΣ Τον Κο Πρόεδρο του
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
Δ/νση: Σωκράτους 53, 10431, Αθήνα    ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.; 210 5296140 FΑΧ: 210 5296129
www.tnomik.gr
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ανακοινώσεων ασφαλιστικών εισφορών  έτους 2012   για τον Τ.Α.Ν. &Τ.Ε.Α.Δ.
Σας κοινοποιούμε τις ανακοινώσεις με τις ασφαλιστικές εισφορές στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) για το έτος 2012 που αφορούν Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Υποθηκοφύλακες και Δικαστικούς Επιμελητές. Οι ανακοινώσεις βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας.
Σας στέλνουμε επίσης κατάσταση με τις (μειωμένες) ετήσιες εισφορές που θα καταβάλλουν ως ασφαλιστική εισφορά του 2012 οι μητέρες ασφαλισμένες του Τ.Α.Ν., εφόσον προσκομίσουν μαζί με το ασφαλιστικό βιβλιάριο ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού. Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και η εισφορά του Τ.Ε.Α.Δ. καταβάλλονται από τις μητέρες ασφαλισμένες όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι.
Επίσης σας κοινοποιούμε τα παράβολα διορισμού ασφαλισμένων και προαγωγών Δικηγόρων για το έτος 2013.
Διευκρινίζουμε ότι πρέπει να σταλούν στον ΤΑΝ αντίγραφα βεβαίωσης καταβολής τικ εισφοράς που χορηγεί ο Δικηγορικός Σύλλογος στο Δικηγόρο για τη ΔΟΥ. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας καταβολής της εισφοράς στην ΕΤΕ.
Παρακαλούμε να μας στείλετε ως 31/1/2013 καταστάσεις των Δικηγόρων του Συλλόγου σας που είναι Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία (ονοματεπώνυμο Δικηγόρου, ΑΜ/ΤΑΝ, Διεύθυνση, επωνυμία εντολέα).
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, κάθε καταβολή προς το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν. και Ε.Τ.Α.Α./Τ.Ε.Α.Δ. μπορεί να γίνεται στην Ε.Τ.Ε. και με Internet Banking (www.nbg.gr).με αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μερίδα του ασφαλισμένου στους Τομείς.

Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΣΤΑΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ