ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

10 Απριλίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  86/2015
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, από 1 Απριλίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 και από 20 Απριλίου 2015 έως και 30 Απριλίου 2015  ως  εξής:

1-4-2015 Τετάρτη: ΄Εναρξη ΜΟΔ: Ντόκα –Μπατσάρα-Θεοφιλίδου (αν. Τουτουντζή)
1-4-2015       #     : Μ.Ο.Δ.: Ντόκα –Μπατσάρα-Θεοφιλίδου (αν. Τουτουντζή)
Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα –Μπατσάρα-Θεοφιλίδου
1-4-2015       #     : Μονομελές: Χρονοπούλου
Πρόεδρος Υπηρεσίας:Ντόκα

2-4-2015 Πέμπτη : Τριμελές: Σαραντούδα-Τριανταφύλλου-Δημητριάδης (αν. Τουτουντζή)
2-4-2015      #      :  Μονομελές: Πάκου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σαραντούδα

20-4-2015  Δευτέρα: Μονομελές Τακτικής: Τσάμη-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου
20-4-2015       #      :        #    ειδ.πινακίου: Τσάμη-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου
Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη-Μπατσάρα-Θεοφιλίδου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

21-4-2015  Τρίτη: Πολυμελές Τακτικής:
Β΄Σύνθεση: Πρόεδρος: Ντόκα, Μέλη:  Τσάμη, Χρονοπούλου, Πάκου
21-4-2015    #   :         #        Εκουσίας:
Β΄Σύνθεση: Πρόεδρος: Ντόκα, Μέλη:  Τσάμη, Χρονοπούλου, Πάκου
Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα – Χρονοπούλου- Πάκου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πάκου

22-4-2015 Τετάρτη: Μ.Ο.Δ.:Λιόλιου-Χρονοπούλου-Πάκου (αν. Μπατσάρα)
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου-Χρονοπούλου-Πάκου
22-4-2015      #      : Μονομελές: Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

23-4-2015 Πέμπτη: Τριμελές:Λιόλιου- Τριανταφύλλου- Τανάγιας (αν. Τσάμη)
23-4-2015      #     : Μονομελές: Τσάμη
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

24-4-2015 Παρασκευή: Τριμελές:Ντόκα-Μπατσάρα-Χατζηχαρίση (αν. Τριανταφύλλου)
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

27-4-2015 Δευτέρα: Μονομελές: Μπατσάρα
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

28-4-2015  Τρίτη: Μονομελές Εκουσίας:   Χρονοπούλου-Τριανταφύλλου
28-4-2015      #  :         #      ειδ.χωρίς πινάκιο: Χρονοπούλου-Τριανταφύλλου
28-4-2015     #   : Ασφαλιστικά:Ντόκα
Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα-Χρονοπούλου-Κωστοπούλου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χρονοπούλου

29-4-2015  Τετάρτη: Τριμελές Ανηλίκων: Σαραντούδα – Τουτουντζή-  Πάκου (αν. Μπατσάρα)
Αυτόφωρα Τριμελούς : Σαραντούδα – Τουτουντζή-  Πάκου
29-4-2015       #      : Μονομελές: Θεοφιλίδου
Πρόεδρος Υπηρεσίας:Σαραντούδα

30-4-2015 Πέμπτη: Τριμελές:Σαραντούδα-Θεοφιλίδου-Μητρογιάννη (αν. Τσάμη)
30-4-2015      #     : Μονομελές: Τσάμη
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σαραντούδα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
3-4-2015: Τουτουντζή –Μπατσάρα-Μητρογιάννη
25 και 26-4-2015: Θεοφιλίδου-Τριανταφύλλου-Πάκου
27-4-2015: Τουτουντζή-Μπατσάρα-Κωστοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3-4-2015: Τουτουντζή

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς

Πλειστηριασμοί
Στις         2-4-2015 :  Σαραντούδα
Στις       23-4-2015 :  Λιόλιου
Στις       30-4-2015 :Σαραντούδα

Βουλεύματα
Λιόλιου

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από       1/4/2015   έως    3/4/2015: Τριανταφύλλου
Από     20/4/2015   έως  24/4/2015: Πάκου
Από     27/4/2015   έως  30/4/2015: Μπατσάρα

Προσημειώσεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.
Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.
Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.
Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο  θα δικάζονται από αυτό.
Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες  27 Μαρτίου 2015
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριακούλα Σαραντούδα