ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΕ 2012

16 Απριλίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 24/12/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ    Αριθμ. πρωτ. 191983/17828/1
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
“Ε.Τ.Α.Α”
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64, 1043 9 Αθήνα
ΤΜΗΜΑ: Λογιστηρίου    Προς: 1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Ρεμπή Κων/να    ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κακλαμάνου Βασιλική    2. ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210-8811337, 21-8256988    ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
FΑΧ.: 210.8814398    ΕΛΛΑΔΟΣ
3.    ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
4.    ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών όπως ισχύουν, τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν, οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε. πρέπει να επικολλούν στα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων τους.
>   ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές καταθέτοντας το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και όσοι από τους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και η οποία για το έτος 2012 έχει ως εξής:
1.    Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως
2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως – 354: ευρώ
πρέπει να συμπληρώσουν την άνω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά καταβάλλοντας τη διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή επικολλώντας ολόκληρα ένσημα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2013. Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στο ασφαλιστικό βιβλιάριο (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές).
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
[η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας την Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), όπως ισχύουν]. Σύμφωνα  με τις άνω  διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00  € (πλέον της  ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας; [693,35 (α´ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 1/1- 31/12/2012

Κάτω τριετίας:300, Άνω τριετίας-κάτω 5ετίας:330, Άνω 5ετίας:660                                   2
Β.ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά) θα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2012 την    αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:
1.    Ανω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά
2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά
Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει, μιε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης, μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-1-2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία με ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά τα 660,00 €.      ΤΡΙΕΤΊΑ
[852,63 ποσό β´ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 Χ 12 μήνες = 660,00 €] από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012
Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011). ΔΗΛΑΔΗ 330€
Το ποσό των 660,00 € θα καλύπτεται με ένσημα από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα και σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό σε χρήμα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2009 και μετά επικολλώνται ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΣΗΜΑ:
1.    από τους Δικηγόρους
•    ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ,    3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος μπλε
•    ΠΑΡ ´ ΕΦΕΤΑΙΣ,    3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος κόκκινου
•    ΠΑΡ´ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ    3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος γκρι
2.    από τους Δικαστικούς Επιμελητές    0,72€ χρώματος πράσινου.
Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι τέλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.
Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμα και πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Τομέα Ηπείρου 64,10439 Αθήνα. Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη μετατροπή των εισφορών σε χρήμα καθώς και προσαύξηση με πρόσθετα τέλη (εδαφ. 1,2,3, παρ. 7, αρθρ.37 του Ν.4507/1966 και αρθρ. 21, Ν. 4075/2012, όπως ισχύουν).
Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στον Τομέα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους που αφορά το βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).
> ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ : (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2012 ως εξής:
1.    Ανω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως
2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως
καταβάλλοντας αυτές αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
[η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας την Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), όπως ισχύουν]

3
Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς) Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. [693,35 (α´ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες)] = 54,00 € από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά) θα καταβάλλουν μέχρι
31-12-2012 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:
1.    Ανω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως
2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως
Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ [σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν], οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-1-2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό 660,00 €
[852,63 ποσό β´ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 Χ 12 μήνες = 660,00 €] από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012.
Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).
[Στις παραπάνω κατηγορίες (Δικηγόρους, Υποθηκοφύλακες και Δικαστικούς Επιμελητές) λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας, ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας και για τη συμπλήρωση της τριετίας η 1/1 κάθε έτους]
>   ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ       ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ       ΚΑΙ       ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ       ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές, θα καταβάλλουν χρηματικές εισφορές 25,00 ευρώ μηνιαίως (300,00 ευρώ ετησίως) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα υποχρέωσης πληρωμής.
Η Εισφορά των Υποθηκοφυλάκων, Ασκούμενων Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών
καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με Γαχ στον Τομέα.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.
Τέλος Ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στο Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥΔΕ για την συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία του Τομέα εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησης τους, το τελευταίο ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και να μην το καταθέτουν στους Συλλόγους τους. Η μη κατάθεση εντός 2 μηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόμο του ΤΥΔΕ Ν.4507/66 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΙΚΑΣ
Συνημμένα : πίνακας υπολογισμού εισφορών

4 Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 300,00 + 54,00 = 654,00 € (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 600,00 + 54,00 = 654,00 € (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ)
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ 1/1/2012
ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 27,50 € Χ 12 = 330,00 € (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 55,00€ Χ 12 = 660,00 € (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ)
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΠΟΥ    ΔΕΝ    ΕΧΟΥΝ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ    ΤΡΙΑ    ΧΡΟΝΙΑ    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΚΑΙ    ΔΕΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ 1/1/2012
25,00 € Χ 12 = 300,00 € (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡA)