ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΛΕΑΔΣ

17 Απριλίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΣ ανακοινώνει τα εξής:
Α)  Ι. Την 22-12-2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10 και 30΄π.μ., στο ακροατήριο του μικτού ορκωτού κακουργιοδικείου Σερρών, θα συγκληθεί εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ΛΕΑΔΣ με θέματα:
1. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου (από ώρα 10 και 30 π.μ. έως 11 και 30΄π.μ.)
2. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. (από ώρα 11 και 45΄π.μ. έως 2 μ.μ.)
Καλούνται όλα τα μέλη να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.
ΙΙ. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επανασυγκληθεί την       29-12-2014 στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Β) Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική Επιτροπή του ΛΕΑΔΣ να το ανακοινώσουν εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. έως την Παρασκευή 19-12-2014.

Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σπυρόπουλος