ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ Γ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ε.

17 Απριλίου 2015


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ) αποτελεί Σωματείο -ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα – και μέλη του είναι δικηγόροι πενήντα εννέα επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας,  μέρος του προσωπικού αυτών και του ιδίου καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.

Σκοπός του φορέα αρχικά ήταν, η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους.

Από την ίδρυσή του ο ΛΕΔΕ το 1991, δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, αφού πέραν της καταβολής ενός μικρού ποσού που αντιστοιχούσε στη  ετήσια τακτική συνδρομή, οι έχοντες μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέβαλαν περισσότερο. Αυτό  έγινε αφενός μεν με προσαύξηση (25% +10%) υπέρ ΛΕΔΕ επί του ενσήμου του ΤΥΔΕ και αφετέρου δε μέσω της λειτουργίας των διανεμητικών λογαριασμών και των ταμείων συνεργασίας με παρακρατήσεις από τα εισφερόμενα ποσά υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών -συνδρομών, οι οποίες καταβάλλονταν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους για λογαριασμό των συναδέλφων.

Αυτό το σύστημα συγκέντρωσης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών-συνδρομών, υλοποιούσε μια πραγματική  αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, αφού οι παρακρατούμενες εισφορές από τις εμπράγματες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις κυρίως, λειτουργούσαν προς όφελος των νέων συναδέλφων και όχι μόνον.

Περαιτέρω, η πάλαι ποτέ καλή περίοδος του επαγγέλματος και η θετική απόδοση των διανεμητικών λογαριασμών, οδήγησε σε αποφάσεις διεύρυνσης του αρχικού σκοπού, δηλαδή θέσπισης παροχών πέραν του «εφ’ απαξ» και στη συνέχεια το 2006, σε κλιμακούμενη αύξηση των ποσών των καταβαλλομένων παροχών -ενισχύσεων, οι οποίες  αποδείχθηκαν ανορθολογικές σε συνδυασμό και με την επακολουθήσασα συγκυρία.

Είναι επίσης γνωστό, ότι ο κλάδος μας  τα τελευταία χρόνια δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται πλήγματα από τα συνεχή  μνημονιακά μέτρα και ειδικά αυτό της διαβόητης και ψευδεπίγραφης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος, τα οποία όχι μόνον περιόρισαν δραστικά την επαγγελματική ύλη, αλλά αποδυνάμωσαν πλήρως τους διανεμητικούς λογαριασμούς, δηλαδή το  μέσο καταβολής των εισφορών -συνδρομών και τον βασικό χρηματοδότη του ΛΕΔΕ.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ΛΕΔΕ  αναπτύχθηκε εξ αρχής γρήγορα και δημιουργούσε κατ´έτος μεγάλα  πλεονάσματα χρήσης εξ αιτίας και της καλής ετήσιας απόδοσης της επένδυσης των κεφαλαίων του,   που οδήγησαν πολλές Γ.Σ. , (που αποτελούνται κατά το καταστατικό από τους  προέδρους των  Δικηγορικών Συλλόγων μας) ,  να απαιτούν και να αποφασίζουν  συνεχή αύξηση των  ποσών των παροχών κάθε φορά, με την λογική ότι ο ΛΕΔΕ δεν είναι τραπεζικός οργανισμός αλλά ταμείο αλληλοβοήθειας και τα κεφάλαια ανήκουν στα μέλη του προς τα οποία και πρέπει να διοχετευθούν.

Στα πλαίσια αυτά στο παρελθόν χορηγήθηκαν παροχές σε συνταξιοδοτηθέντα μέλη τα οποία δεν είχαν καταβάλει  για εισφορές ούτε το 1/10 των  ποσών που εισέπραξαν, όπως έχουμε διευκρινίσει και τονίσει σε παλαιότερες Γ.Σ. των τελευταίων 2 ετών.

Μετά την αιφνίδια και αναγκαστική αυτή αλλαγή του μοντέλου καταβολής των εισφορών-συνδρομών και της συνακόλουθης χρηματοδότησης του φορέα, το ΔΣ του ΛΕΔΕ έλαβε αποφάσεις εξορθολογισμού των παροχών, σε μια προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων τα οποία ως συνέπεια των προαναφερόμενων αιτίων είχαν εμφανιστεί ήδη από το έτος 2010. Παράλληλα όμως με την προσπάθεια αυτή εξυγίανσης των οικονομικών η οποία έφερε αποτελέσματα και κρατά βιώσιμο τον φορέα στη παρούσα φάση και του επιτρέπει να λειτουργεί και να καταβάλει απρόσκοπτα τις παροχές, πρέπει να συνεχισθεί η καταβολή των συνδρομών από πλευράς τώρα των συναδέλφων, με τη μορφή των ισόποσων τετραμηνιαίων δόσεων κάθε έτος (έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου,  Αυγούστου, Δεκεμβρίου αντίστοιχα, άρθρο 14 παρ. 5 Καταστατικού),  ενώ την ίδια στιγμή εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί τρόποι ανεύρεσης πόρου που, αν δεν αντικαθιστά τον ήδη περιγραφέντα των διανεμητικών λογαριασμών, να μειώνει το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών-συνδρομών.

Εν προκειμένω και για να καταδείξουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης των ασφαλιστικών μας υποδομών, παρά την οικονομική κρίση και τη δεδομένη συρρίκνωση του επαγγελματικού μας αντικειμένου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΛΕΔΕ καταβάλει αυτή τη στιγμή ενισχύσεις -παροχές, τις οποίες απολαμβάνουν κανονικά και ΑΜΕΣΑ οι συνάδελφοι όλων των μελών συλλόγων που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών.

Ειρήσθω εν παρόδω και προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις και να αποφεύγεται η σύγχυση, η πλάνη και η καταστροφολογία, ότι όλα τα ταμεία του Δημοσίου, όταν (;) καταβάλουν τις παροχές τους (εφάπαξ,σύνταξη, παροχές υγείας ), το πράττουν με μεγάλη καθυστέρηση και ποτέ ΑΜΕΣΑ.

Σε κάθε περίπτωση και πλέον συγκεκριμένα, σήμερα ο ΛΕΔΕ καταβάλλει :

α/ το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος,  το οποίο καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013.

(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.)

β/ το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου ,το οποίο καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013.

(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.),

γ/ ημερήσια χρηματική ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, το οποίο καθορίσθηκε (αυξήθηκε) στο ημερήσιο ποσό των 40,00 ευρώ και ισχύει για τις περιπτώσεις ασθένειας από 4-2-2013 και συνέχεια.

( Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού, από 4-2-2013, ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ, δηλαδή 20 ημέρες x 40,00 ευρώ=800,00 ευρώ.),

(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.) και

δ/ μηνιαία χρηματική ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και που από 4-2-2013, καθορίζεται ως εξής:

-για όσους θα λάβουν το μειωμένο ποσό των 16.000,00 ευρώ για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, από 4-2-2013 και συνέχεια, καθορίστηκε στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για ανώτατο διάστημα δέκα (10) ετών.

-για όσους έλαβαν το μειωμένο ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης ή Μ.Ο.Α., για ποσό μικρότερο ή ίσο των 20.000,00 ευρώ, μετά την απόφαση της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία από 6-2-2012 έγινε περικοπή στο ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης από 23.000,00 σε 20.000,00 ευρώ, καθορίστηκε στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για χρονικό διάστημα σαράντα (40) μηνών.

 

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση μελών, μπορεί ο ΛΕΔΕ να συνεχίσει τη λειτουργία του, με όσους θα παραμείνουν και προς βλάβη αυτών που θα αποχωρήσουν, δεδομένου ότι, πέραν των άλλων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η αποχώρηση, κατά ρητή διάταξη του καταστατικού δεν δικαιούνται επιστροφής των συνδρομών που κατέβαλαν (σχετικό το άρθρο 13 Καταστατικού).

Μια τέτοια εξέλιξη είναι σε κάθε περίπτωση όχι μόνον απευκταία αλλά και δεν υπάγεται στον παρόντα σχεδιασμό των συλλογικών οργάνων του ΛΕΔΕ.

Για την αποφυγή όμως μιας τέτοιας ανεπιθύμητης από όλους εξέλιξης, θα πρέπει στη παρούσα φάση να αντιληφθούμε την ανάγκη  ύπαρξης των ασφαλιστικών μας υποδομών –φορέων, οι οποίοι τελικά αξίζει να διατηρηθούν δεδομένου ότι, εν τέλει, υφίστανται και τον κοινωνικό έλεγχο από μέρους των συναδέλφων.

Εξάλλου, είναι αυτονόητο, ότι χωρίς καταβολή εισφοράς-συνδρομής  από μέρους του ασφαλισμένου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ασφαλιστικός φορέας ή ταμείο.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ο ΛΕΔΕ είναι ο μοναδικός φορέας στον οποίο μετέχουν  συνάδελφοι δεκατεσσάρων (14) δικηγορικών συλλόγων που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να συστήσουν ΛΕΑΔ και αναμένουν μόνο από αυτόν τις παροχές, που πολλοί σύλλογοι ίσως εκ παραλλήλου , καλύπτουν και από τα τοπικά τους ΛΕΑΔ.

 

Επειδή όπως τονίσθηκε σε πολλές Γ.Σ. και σε συζητήσεις με μέλη-συναδέλφους, η οικονομική συγκυρία είναι τέτοια που επιβάλλει εξορθολογισμό και  των καταβαλλομένων συνδρομών-εισφορών, ειδικά τώρα  που πολλοί Δικηγορικοί Σύλλογοι αδυνατούν να καταβάλουν από διανεμητικούς λογαριασμούς τις τετραμηνιαίες δόσεις του ΛΕΔΕ, οπότε μοιραία οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν εξ ιδίων την συνδρομή τους, το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ έχει αποφασίσει και την μείωση των εισφορών, αλλά και την μείωση της εισφοράς εγγραφής (ή και την εξάλειψή της), ανάλογα με την οικονομική πορεία και προοπτική των οικονομικών αποτελεσμάτων του, που θα προκύψει από την αναλογιστική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία θα μας γνωστοποιηθεί περί την 10-01-2014.

 

Στη Γεν. Συνέλευση της  14ης  Σεπτεμβρίου 2013, αποφασίσθηκε η εκ νέου σύγκληση αυτής, αφού στο μεταξύ γίνει νέα αναλογιστική μελέτη και  αξιολόγηση αυτής, για τις προοπτικές του ΛΕΔΕ.

Παράλληλα δόθηκε η εντολή διεξαγωγής διερευνητικών επαφών μεταξύ του ΛΕΔΕ (διά των κ.κ. Δημητρίου Κατσαρού και Γεωργίου Λαγάνη, Αντιπροέδρου και Ταμία αντίστοιχα του ΛΕΔΕ) και  της ‘Ενωσης των ΛΕΑΔ, προκειμένου να διερευνηθούν αναλυτικά οι προσφερόμενες από τους Φορείς αυτούς ασφαλιστικές καλύψεις, η προοπτική επιμερισμού αυτών κατά τρόπο ώστε να μην υφίστανται διπλές ή τριπλές καλύψεις, καθώς και η προοπτική επαναπροσανατολισμού των σκοπών του ΛΕΔΕ.

Ο παραπάνω διάλογος έχει αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Παράλληλα, από το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ ανατέθηκε στον αναλογιστή κ. Γιαννακογιώργο η σύνταξη νέας αναλογιστικής μελέτης για τον ΛΕΔΕ, του υποβλήθηκε δε το αίτημα να αποφανθεί περί της βιωσιμότητας αυτού στη βάση πολλών εναλλακτικών διαφορετικών σεναρίων, καθώς επίσης και την δυνατότητα και με ποιες προϋποθέσεις ικανής μείωσης των συνδρομών των μελών του ΛΕΔΕ.

Όμως ενώ αρχικά ο ανωτέρω αναλογιστής είχε υποσχεθεί την παράδοση της αναλογιστικής του μελέτης περί την 10-12-2013, γνωστοποίησε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι αδυνατεί προς τούτο και ότι θα παραδώσει την μελέτη το αργότερο την 10η Ιανουαρίου του έτους 2014.

 

Το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ, πληροφορήθηκε τη νέα αυτή ημερομηνία παράδοσης της μελέτης κατά τη συνεδρίασή του της 14-12-2013, με φυσικό επακόλουθο να μην μπορεί εκ των πραγμάτων να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μελών για τον Ιανουάριο του 2014.

Επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΛΕΔΕ ορίσθηκε η 18-1-2014, κατά την οποία θα είναι δυνατό να γίνει η αξιολόγηση της μελέτης, εφόσον κατά τα ανωτέρω αυτή έχει παραδοθεί μέχρι 10-1-2014, ώστε να μπορεί το Δ.Σ. να διαμορφώσει και να υποβάλλει πρόταση προς τη Γεν. Συν/ση.

 

Τεχνικά και καταστατικά (παραλαβή αναλογιστικής μελέτης-αξιολόγηση αυτής-διαμόρφωση πρότασης του Δ.Σ. προς την Γεν. Συν/ση-αποστολή της αναλογιστικής μελέτης και της πρότασης του Δ.Σ. προς τα μέλη –αποστολή πρόσκλησης προς τα μέλη) , η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  θα μπορούσε να προσδιορισθεί (το  νωρίτερο) για το Σάββατο 8-2-2014.

Όμως το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ έκρινε ότι είναι αδόκιμο να συγκληθεί η Γεν. Συν/ση και να λάβει αυτή ,πιθανώς σημαντικότατες για το μέλλον του ΛΕΔΕ, αποφάσεις, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου του Δικηγορικού Σώματος και ενόψει της πιθανότατης ευρείας ανασύνθεσης  του σώματος, αφού πολλοί από τους απερχόμενους Προέδρους δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι Πρόεδροι στους Συλλόγους τους και σε κάθε περίπτωση η Συνέλευση αυτή θα αποτελούσε εξ ολοκλήρου ένα Σώμα απερχομένων Προέδρων.

Για το λόγο αυτό και αποφασίσθηκε όπως η Γενική Συνέλευση συγκληθεί σε συνεδρίαση  σε χρόνο μετά την διεξαγωγή των εκλογών των Δικηγορικών Συλλόγων.

 

Επειδή λοιπόν, για τους προαναφερόμενους λόγους δεν θα συγκληθεί άμεσα η Γ.Σ., προς ενημέρωση – απάντηση σε πλήθος ερωτήσεων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΛΕΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι ήδη  έχει προκύψει πραγματικό, (και όχι λογιστικό)  πλεόνασμα για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2013 ύψους άνω του 1.600.000 ευρώ (χωρίς να υπολογιστούν οι ανείσπρακτες μέχρι σήμερα εισφορές του έτους 2013 που ανέρχονται σε ποσό άνω των 2.500.000 €), έναντι ελλειμμάτων των ετών 2010-2011 και 2012 που έφτασαν ακόμα και τα 3.500.000 €,   σύμφωνα με τα δεδομένα και στοιχεία που είχε στη διάθεσή του το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 14-12-2013, δηλαδή με βάση τα ήδη πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα της περιόδου 1/1/2013 – 30/11/2013, αλλά και τον υπολογισμό των δαπανών για το μήνα Δεκέμβριο 2013.

Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει, βέβαια, την ορθότητα των αποφάσεων που την τελευταία διετία έχουμε λάβει, αλλά δεν δημιουργεί επ’ ουδενί κλίμα εφησυχασμού,  όλοι το αντιλαμβανόμαστε, λόγω και της σημερινής υπέρμετρα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, που μας έχει πλήξει όλους ανεξαιρέτως.

 

Γι’ αυτό, όπως προαναφέρθηκε, το Δ.Σ. έχει ζητήσει νέα αναλογιστική μελέτη, προκειμένου και με τα στοιχεία αυτής να γίνει ουσιαστική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα έχει τον τελευταίο λόγο στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα και με το Καταστατικό μας.

 

Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΛΕΔΕ από την αρχή της σύστασής του ήταν και είναι επί της ουσίας, εκτός από αυτασφαλιστικός οργανισμός και το σημείο συνάντησης των προέδρων του, αλλά και το  βήμα και η φωνή των επαρχιακών συλλόγων εντός του οποίου αναπτύσσονται και εκφράζονται οι σκέψεις και οι προβληματισμοί για την πορεία και εξέλιξη του δικηγορικού επαγγέλματος στην επαρχία.

Αυτό είναι ένα επί πλέον επιχείρημα για τον αγώνα να κρατήσουμε τον ΛΕΔΕ στο επίπεδο που είναι σήμερα, να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα και μακροημέρευσή του αλλά και τον εκσυγχρονισμό του, καθώς το οφείλουμε σ´αυτούς που το δημιούργησαν, σ´εμάς που το διατηρούμε αλλά και στις γενιές συναδέλφων που έρχονται.

 

Με πολλές ευχές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και για ένα δημιουργικό και αποδοτικό 2014.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΛΕΔΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ