ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 30-9-2014

17 Απριλίου 2015


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες , 29.09.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τρίτη , 30.09.2014 οι συνάδελφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το Αρχείο του Πρωτοδικείου τα δικόγραφα που χρειάζονται χωρίς εξουσιοδότηση του εντολέα τους  , αλλά μόνο με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας και υπογραφή στο σχετικό βιβλίο , που θα υπάρχει .
Εξαιρούνται τα σχετικά και τα δικόγραφα που αφορούν υποθέσεις που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα , όπως υιοθεσίες , δικ. συμπαραστάσεις κλπ .
Εκ του Δ.Σ.