ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

24 Ιουλίου 2015


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2015-ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
25-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Πράξη με αριθμό   149/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο 4ο και 5ο τμήματα διακοπών του 2015 ως εξής:

 

 

1ο Τμήμα Διακοπών (1.07.2015  έως 15.07.2015)

02.07.2015 Πέμπτη: Τριμελές : Σαραντούδα-Χρονοπούλου- Μητρογιάννη (αναπλ. Τσάμη – Χατζηχαρίση)

07.07.2015   Τρίτη: Πολυμελές: Σαραντούδα-Χρονοπούλου-Χατζηχαρίση

Μονομελές: Χρονοπούλου

08.07.2015 Τετάρτη : Μονομελές Πλημ/κείο : Χρονοπούλου

08-07-2015 Τετάρτη : Ασφαλιστικά: Σαραντούδα

Αυτόφωρα Τριμελούς

1 έως 15.07.2014: Σαραντούδα-Χρονοπούλου (από 1/7 έως 6/7/2015 Τανάγιας, από 7/7 έως 12/7/2015 Χατζηχαρίση, από 13.7 έως 15/7/2015 Μητρογιάννη)

Αυτόφωρα Μονομελούς

1 έως 15.07.2014 : Χρονοπούλου (αναπλ.Τσάμη)

Διαταγές Πληρωμής : Χρονοπούλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας

Σαραντούδα : 1, 2, 8, 9, 10, 13 και 15/07/2015

Χρονοπούλου : 3, 6, 7 και 14/07/2015

 

Ανακρίτρια : Χρονοπούλου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Χρονοπούλου

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

2ο Τμήμα Διακοπών (16.07.2015  έως 30.07.2015)

16.07.2015 Πέμπτη: Τριμελές : Λιόλιου-Πάκου-Τανάγιας (αναπλ.Τουτουντζή)

21.07.2015  Τρίτη: Πολυμελές: Λιόλιου-Πάκου- Κόμναρη

Μονομελές: Πάκου

Ασφαλιστικά : Λιόλιου

22.07.2015, Τετάρτη: Μονομελές Πλημ/κείο: Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς

16 έως 30.07.2015: Λιόλιου-Πάκου- (από 16/7 έως και 19/7 Μητρογιάννη, από 20/7 έως και 21/7/2015 Κόμναρη, από 22/7 έως και 23/7/2015 Παρασκευοπούλου, από 24/7 έως και 26/7/2015 Κόμναρη, στις 27/7/2015 Καραγιαννίδου, από 28/7 έως και 29/7/2015 Παρασκευοπούλου, στις 30/7/2015 Κόμναρη) (Αναπλ.Τουτουντζή)

 

Διαταγές Πληρωμής: Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας

Λιόλιου: 16, 17, 21, 24, 28 και 30/07/2015

Πάκου: 20, 22, 23, 27 και 29/07/2015

 

Αυτόφωρα Μονομελούς

Από 16-07-2015 έως 30-07-2015: Πάκου (αναπλ.Λιόλιου-Τουτουντζή)

Ανακρίτρια: Πάκου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Πάκου

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

 

 

 

3ο Τμήμα Διακοπών (31.07.2015  έως 15.08.2015)

04.08.2015 Ασφαλιστικά : Μπατσάρα – Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς

31.07.2015 έως 15.08.2014: Μπατσάρα – Τριανταφύλλου -Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας (από 31/7/2015 έως 2/8/2015 Παρασκευοπούλου, 3 και 4/8/2015 Καραγιαννίδου, από 5 έως 7/8/2015 Καραγιαννίδου, από 8 έως 15/8/2015 Βενέτης)

Αναπληρωματική Πρωτοδίκης: Πάκου

Διαταγές Πληρωμής:

Μπατσάρα

 

Πρόεδρος Υπηρεσίας και  Αυτόφωρα Μονομελούς

31.7.2015, 1.8.2015, 2.8.2015, 4.8.2015, 6.8.2015, 10.8.2015, 12.8.2015 και 14.8.2015 : Μπατσάρα

3.8.2015, 5.8.2015, 7.8.2015, 8.8.2015, 9.8.2015, 11.8.2015, 13.8.2015 και 15.8.2015 : Τριανταφύλλου

Ανακριτής :

Τριανταφύλλου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

4ο  Τμήμα Διακοπών (16.08.2015  έως 31.08.2015)

Αυτόφωρα Τριμελούς

16 έως 31.08.2015: Τσάμη–Τουτουντζή– ( από 16/08 έως και 17/08/2015 Βενέτης, από 18/08 έως και 27/08/2015 Τέγουτζικ, από 28/08 έως και 31/08/2015 Κωστοπούλου)

Αναπληρωματικοί Δικαστές: από 16/08 έως και 19/08/2015 Μπατσάρα, από 20/08 έως και 23/08/2015 Πάκου, από 24/08 έως και 27/08/2015 Τριανταφύλλου, από 28/08 έως και 31/08/2015 Χρονοπούλου

 

Αυτόφωρα Μονομελούς

Τσάμη: Στις 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 και 31/08/2015

Τουτουντζή: Στις 18, 20, 22, 24, 26, 28 και 30/08/2015

 

Διαταγές Πληρωμής :

Τσάμη: 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 και 31/08/2015

Τουτουντζή: 18, 20, 22, 24, 26, 28 και 30/08/2015

 

Πρόεδρος Υπηρεσίας

Τσάμη: 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 και 31/08/2015

Τουτουντζή: 18, 20, 22, 24, 26, 28 και 30/08/2015

Ανακρίτρια : Τουτουντζή

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Τσάμη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

5ο Τμήμα Διακοπών (01.09.2015  έως 15.09.2015)

03-09-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Ντόκα- Θεοφιλίδου- Σαράφη (αναπλ. Χρονοπούλου, Κωστοπούλου)

08-09-2015 Τρίτη : Πολυμελές: Ντόκα- Θεοφιλίδου-Λιακοπούλου

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Ασφαλιστικά : Ντόκα

09-09-2015 Τετάρτη:Μονομελές Πλημ/κείο: Θεοφιλίδου (αναπλ.Χρονοπούλου)

Αυτόφωρα Τριμελούς

1 έως 15.09.2014: Ντόκα – Θεοφιλίδου- (από 1/9 έως και 2/9/2015 Λιακοπούλου, στις 3/9/2015 Κωστοπούλου, από 4/9 έως και 6/9/2015 Λιακοπούλου, από 7/9 έως και 8/9/2015 Σαράφη, στις 9/9/2015 Κωστοπούλου, από 10/9 έως 13/9/2015 Δημητριάδης, από 14/9 έως και 15/9 Σαράφη)

Αναπληρωματική Πρωτοδίκης: Χρονοπούλου

Διαταγές Πληρωμής: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας:

Ντόκα: 2, 3, 7, 10 και 14/9/2014

Θεοφιλίδου: 1, 4, 8, 9, 11 και 15/9/2014

Αυτόφωρα Μονομελούς:

Ντόκα: Στις 2, 7, 10 και 14/9/2015

Θεοφιλίδου: Στις 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12  και 15/09/2015

Ανακρίτρια: Θεοφιλίδου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Θεοφιλίδου

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

 

Σέρρες  22 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

Κυριακούλα Σαραντούδα