ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  Ν. 3869/2010

28 Αυγούστου 2015


 

Με την από 26.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου  Σερρών , έγινε ομόφωνα δεκτό ότι  στη διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων του Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα) , θα πρέπει από το Δικαστήριο να  χορηγείται  αναβολή με την καταβολή ενός μόνο αναβλητικού πινακίου ,  ανεξαρτήτως του αριθμού  των συναδέλφων που μετέχουν στη Δίκη , είτε από την πλευρά του αιτούντος είτε από την πλευρά των καθ’ ων , με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση , το αναβλητικό αυτό πινάκιο να προσκομίζεται στην έδρα . Άλλως η αναβολή δεν πρέπει  δίνεται .

Η απόφαση αυτή θα ισχύει  τόσο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής , όσο και κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας .

 

Σέρρες , 27.08.2015

 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Καρίπογλου                         Αλεξανδρος Παρασκευϊώτης