ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

28 Αυγούστου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 31.08.2015 και μέχρι την Δευτέρα 14.09.2015  , θα συνταχθούν νέοι κατάλογοι δικηγόρων ,  που επιθυμούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις της νομικής βοήθειας  . Οι σχετικές δηλώσεις θα γίνουν στη βιβλιοθήκη  του Συλλόγου .

Οι κατάλογοι θα αποσταλούν στα Δικαστήρια (Εισαγγελία , Ανακριτικό Γραφείο , Πρωτοδικείο , Ειρηνοδικεία και Διοικητικό Πρωτοδικείο) και οι διορισμοί θα γίνονται από τους Γραμματείς των παραπάνω Δικαστηρίων .

Οι συνάδελφοι που θα αρνηθούν έστω και μία φορά υπόθεση που θα τους ανατεθεί , θα διαγράφονται αυτοδίκαια από τον σχετικό κατάλογο .

Οι κατάλογοι που θα συνταχθούν θα ισχύσουν μέχρι την 20.02.2015 .

 

Εκ του Δ.Σ.