ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

10 Σεπτεμβρίου 2015


Πράξη υπ. αριθ. 229/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα                     από 16 Σεπτεμβρίου 2015  έως  30 Σεπτεμβρίου 2015  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.09.2015, εκλογές

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.09.2015, εκλογές

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.09.2015, εκλογές

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.09.2015, εκλογές

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 30.09.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 22.09.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Τρίτη 29.09.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 17.09.2015, εκλογές

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.09.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,30.09.2015 (Πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.09.2015, εκλογές.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.09.2015 (Πταίσματα), εκλογές.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.09.2015, εκλογές.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16-9-2015 έως 23-9-2015 Αναστασία Κωστοπούλου.

Από 24-9-2015 έως 30-9-2015 Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Νικολέτα Σαράφη, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Γεώργιος Τανάγιας

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες  9-9-2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

Αικατερίνη Ντόκα