ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

14 Σεπτεμβρίου 2015


Επειδή κάποια γραφεία κτηματογράφησης επιμένουν να ζητούν ως υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων που προσκομίζονται , εκ νέου σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με την κ. Ανδρεαδάκη , υποδιευθύντρια της νομικής υπηρεσίας της Εθνικό Κτηματολόγιο , ισχύουν τα εξής :

1. για την παραλαβή της δήλωσης δεν απαιτείται το πιστοποιητικό μεταγραφής . Απλά θα υπάρχει σαν εκκρεμότητα .

2. ο δικηγόρος θα πρέπει να έχει προβεί σε έλεγχο του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο και να διαπιστώσει εάν έχει αυτός έχει μεταγραφεί . Στη δήλωση λοιπόν θα σημειώσει τον τόμο και τον αριθμό .

3. στην πρώτη ανάρτηση , αν δεν έχει μεταγραφεί ο σχετικός τίτλος , θα φανεί η εκκρεμότητα της έλλειψής του πιστοποιητικού .
4. εφόσον δεν υπάρχει αντιδικία ή το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από άλλο πρόσωπο , τότε στην οριστική εγγραφή , η εκκρεμότητα της μη προσκόμισης του πιστοποιητικού μεταγραφής , ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ .

5. κατόπιν τούτων , τα συνεργεία κτηματογράφησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ , να δέχονται τις δηλώσεις χωρίς το πιστοποιητικό μεταγραφής . Οποιαδήποτε άρνηση παραλαβής της δήλωσης , πρέπει να καταγγέλλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο.

6. τέλος , οφείλουμε να υπομνήσουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει εκτός των άλλων και η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία . Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να υποστούν περαιτέρω οικονομική ζημία οι πολίτες , καταθέτοντας πιστοποιητικά , τα οποία ακριβοπληρωνουν κάποιες φορές και τα οποία εν τέλει δεν χρειάζονται .

Εκ του Δ.Σ.