ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

23 Σεπτεμβρίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το Γραφείο Κτηματογράφησης Σερρών τηλ. 23210 85600

 

(1) Σύμφωνα με την υπ’αρ. 645/8/15-09-2015 απόφαση του Δ.Σ της ΕΚΧΑ ΑΕ η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων παρατείνεται μέχρι 11 Νοεμβρίου 2015.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι δηλώσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Άλλη παράταση δεν επιτρέπεται να δοθεί.

Παρακαλούμε τους δικαιούχους να σπεύσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να υπάρξει κατά το δυνατό ομαλή ροή στο Γραφείο και να μη ταλαιπωρηθούν κατά τις τελευταίες μέρες.

(2) Οι Δικηγόροι, θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα για την υποβολή Δηλώσεων σε συγκεκριμένες θέσεις παραλαβής δηλώσεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν και από τις άλλες θέσεις παραλαβής δηλώσεων με τη σειρά προτεραιότητας που ισχύει για όλους εντός του Γραφείου Κτηματογράφησης.

 

(3) Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός ωραρίου λειτουργίας του Γραφείου, για τους  Δικηγόρους καθώς και για πολίτες με σημαντικό αριθμό δηλώσεων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Υπεύθυνη επικοινωνίας για ραντεβού,  κ. Εύη Στεφανίδου.

 

(4) Στη περίπτωση που κάποιο ή/κάποια δικαιώματα που πρόκειται να περιληφθούν σε μία Δήλωση έχουν νομικές εκκρεμότητες (π.χ. αναμονή δικαστικής απόφασης, αποδοχή κληρονομιάς) είναι σκόπιμο και χρήσιμο  να υποβληθεί η δήλωση σε πρώτη φάση με τα λοιπά δικαιώματα. Τα δικαιώματα με εκκρεμότητες μπορεί να δηλωθούν μεταγενέστερα με νέα Δήλωση. Έτσι το προσωπικό του Γραφείου θα ανταποκριθεί ταχύτερα στις απαιτήσεις κατά τις μέρες και ώρες αιχμής και θα αποφευχθούν συνωστισμός και καθυστερήσεις για την υποβολή της Δήλωσης.

 

(5) Εφιστάται η προσοχή ώστε στις Δηλώσεις να υπάρχουν στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου όπως  π.χ. ο αριθμός του κληροτεμαχίου διανομής/αναδασμού.

 

 

 

 

Σέρρες 22/09/2015

Για το Γρ. Κτηματογράφησης

Εύη Στεφανίδου