ΕΝΑΡΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

25 Σεπτεμβρίου 2015


 

Ενημερώνουμε ότι από την 28η Σεπτεμβρίου ξεκινά η κτηματογράφηση στους Δήμους :
Αμφίπολης , Βισαλτίας , Εμ. Παππά (πλην τ.κ. Νεοχωρίου) και Ν. Ζίχνης .
Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τους κατοίκους ημεδαπής μέχρι τις 28.12.2015
Για το Ελληνικό Δημόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού μέχρι την 28.03.2016 .
Γραφεία κτηματογράφησης θα λειτουργούν , για το Δήμο Αμφίπολης στο Ροδολίβος (τηλ. 8011173737) , για το Δήμο Βισαλτίας στη Νιγρίτα (τηλ 8011173737 και 2322022225) , για το Δήμο Εμ. Παππά στο Χρυσό (τηλ 2321074415) και για το Δήμο Ν. Ζίχνης στην Ν. Ζίχνη (τηλ. 2324023860)
Ώρες λειτουργίας γραφείων : Δευτέρα , Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή (08:00 – 16:00) και Τετάρτη (08:00 -20:00) .