ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

28 Σεπτεμβρίου 2015


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 248/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα                     από 1 Οκτωβρίου 2015  έως  31 Οκτωβρίου 2015  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 2.10.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 9.10.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.10.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.10.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 7.10.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.10.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.10.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.10.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Τρίτη 20.10.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Τρίτη 27.10.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00 π.μ και Τετάρτη στις 09.00 π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 1.10.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 27.10.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 7.10.2015, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 15.10.2015 (πταίσματα) Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.10.2015, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 7.10.2015 (πταίσματα), Γεώργιος Τανάγιας

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.10.2015 έως 06.10.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Από  07.10.2015 έως 13.10.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Από  14.10.2015 έως 20.10.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Από 21.10.2015 έως 28.10.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 29.10.2015 έως 31.10.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.10.2015 έως 15.10.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Από 16.10.2015 έως 31.10.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2015 έως 31.10.2015, Νικολέτα Σαράφη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.10.2015 έως 31.10.2015, Γεώργιος Τανάγιας

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες  24-9-2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα