ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

28 Σεπτεμβρίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                          

                                        

Πράξη υπ΄αριθμ.  249/2015

 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Οκτώβριο του 2015 ως εξής:

 

1-10-2015    Πέμπτη : ΄Εναρξη ΜΟΔ: Λιόλιου, Θεοφιλίδου, Πάκου

Τριμελές: Λιόλιου Θεοφιλίδου, Μητρογιάννη (αναπλ. Μπακαΐμης, Πάκου)

Μονομελές: Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Λιόλιου

2-10-2015 : Παρασκευή : Πρόεδρος Υπηρεσίας : Ντόκα

Αυτόφωρα Τριμελούς : Ντόκα, Τουτουντζή, Κωστοπούλου

3-10-2015 :   Σάββατο : Αυτόφωρα Τριμελούς : Ντόκα, Τριανταφύλλου, Μητρογιάννη

5-10-2015    Δευτέρα: Μονομελές Τακτική: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Μονομελές ειδ.πινακίου: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Τσάμη

Αυτόφωρα Τριμελούς : Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

  6-10-2015  Τρίτη : Πολυμελές: Ντόκα, Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Ντόκα, Μπέλλου, Μπατσάρα

7-10-2015  Τετάρτη: Μ.Ο.Δ.: Μπακαΐμης, Θεοφιλίδου, Πάκου (αναπλ. Λιόλιου, Τουτουντζή)

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπακαΐμης, Θεοφιλίδου, Πάκου

8-10-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Λιόλιου,Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδου (αναπλ. Ντόκα, Μπέλλου),

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Λιόλιου

Μονομελές: Μπέλλου

  • Παρασκευή: Τριμελές: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Δημητριάδης (αναπλ. Λιόλιου,

Τουτουντζή),

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

10-10-2015 Σάββατο : Αυτόφωρα Τριμελούς : Τσάμη, Πάκου, Σαράφη

12-10-2015 Δευτέρα : Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς : Τουτουντζή, Μπατσάρα, Παρασκευοπούλου

13-10-2015  Τρίτη: Μονομελές Εκουσίας: Θεοφιλίδου

Μονομελές  ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπακαϊμης, Τσάμη, Πάκου

14-10-2015  Τετάρτη: Μονομελές: Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Τουτουντζή, Τρανταφύλλου, ειρ.

15-10-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Ντόκα, Μπατσάρα, Λιακοπούλου (αναπλ. Λιόλιου, Θεοφιλίδου)

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Ντόκα

16-10-2015  Παρασκευή: Τριμελές: Μπακαΐμης, Τσάμη, Κόμναρη ( αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

17-10-2015 Σάββατο : Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Τριανταφύλλου, Δημητριάδης

19-10-2015  Δευτέρα: Μονομελές Τακτική: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

Μονομελές ειδ.πινακίου: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

20-10-2015 Τρίτη: Πολυμελές : Ντόκα, Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Ντόκα, Τσάμη, Πάκου

21-10-2015  Τετάρτη: Μ.Ο.Δ.:  Ντόκα, Μπέλλου, Τριανταφύλλου (αναπλ. Λιόλιου, Τουτουντζή)

Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Ντόκα

Αυτόφωρα Τριμελούς : Ντόκα, Μπέλλου, Τριανταφύλλου

22-10-2015 Πέμπτη: Τριμελές: Μπακαϊμης Πάκου, Κωστοπούλου (αναπλ. Ντόκα, Θεοφιλίδου),

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

Μονομελές Θεοφιλίδου

23-10-2015  Παρασκευή: Τριμελές:Ντόκα, Τσάμη, Σαράφη (αναπλ. Μπακαΐμης, Τουτουντζή)

24-10-2015 Σάββατο : Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Μπατσάρα, Μητρογιάννη

26-10-2015  Δευτέρα: Μονομελές: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

27-10-2015  Τρίτη: Μονομελές Eκουσίας: Τριανταφύλλου

Μονομελές ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

Ασφαλιστικά: Ντόκα

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς :Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

28-10-2015 Τετάρτη : Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπατσάρα, Θεοφιλίδου,  Καραγιαννίδου

29-10-2015  Πέμπτη: Τριμελές: Λιόλιου, Μπέλλου, Παρασκευοπούλου (αναπλ. Ντόκα, Τσάμη),

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Λιόλιου

30-10-2015 : Παρασκευή : Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

31-10-2015 : Σάββατο : Αυτόφωρα Τριμελούς : Τσάμη, Τριανταφύλλου, Τανάγιας

 

 

Βουλεύματα:

Από 1 έως 31/10/2015: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Λιόλιου

 

 

       ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

 

Από     1/10/2015   έως     3/10/2015 : Πάκου

Από     6/10/2015   έως   10/10/2015 : Μπέλλου

Από   13/10/2015   έως   17/10/2015 : Μπατσάρα

Από   20/10/2015   έως   24/10/2015 : Θεοφιλίδου

Από   27/10/2015   έως   31/10/2015 : Τριανταφύλλου

 

Προσημειώσεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

 Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο  θα δικάζονται από αυτό.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

            

Σέρρες 28 Σεπτεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

                                              Αικατερίνη Ντόκα