Υπηρεσία Ειρηνοδικών Νοεμβρίου 2015.

23 Οκτωβρίου 2015


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 278/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα                     από 1 Νοεμβρίου 2015  έως  30 Νοεμβρίου 2015  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 06.11.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.11.2015, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.11.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.11.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.11.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.11.2015, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.11.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.11.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 03.11.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Τρίτη 10.11.2015, Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 17.11.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Τρίτη 24.11.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 05.11.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 24.11.2015, Γεώργιος Τανάγιας

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 4.11.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.11.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.11.2015 έως 08.11.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από  09.11.2015 έως 15.11.2015, Νικολέτα Σαράφη

Από  16.11.2015 έως 22.11.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Από 23.11.2015 έως 30.11.2015, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2015 έως 15.11.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 16.11.2015 έως 30.11.2015, Γεώργιος Τανάγιας

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2015 έως 30.11.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.11.2015 έως 30.11.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 20 -10-2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα