ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

27 Οκτωβρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση του από 30-9-2014 πρακτικού της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, έλαβε χώρα η μετεστέγαση του Δικαστικού Γραφείου Σερρών εντός του μηνός Οκτωβρίου 2015 και συγκεκριμένα στο ισόγειο του κτηρίου (πρώην ΤΥΔΚ) εντός του ΑΒΚ 666 Δημοσίου Κτήματος Σερρών, με πρόσοψη επί της οδού Παύλου Μελά 21 της πόλης των Σερρών