ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

18 Νοεμβρίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  17/11/2015

Εκπτωτικό Πρόγραμμα  για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών  προτίθεται να ξεκινήσει  ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  για τα μέλη του Συλλόγου (κατά την ανάλογη κίνηση του ΔΣΑ) .

Σκοπός είναι η δημιουργία μίας λίστας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών κ.α. οι οποίοι θα προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΣ Σερρών  στα γραφεία του , Δελαπόρτα 3  (δίπλα από τα Δικαστήρια) ,  Σέρρες , είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dsser@otenet.gr (με την επισημείωση [για το εκπτωτικό πρόγραμμα] )

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣ Σερρών , το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο , και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στον ΔΣ Σερρών   προ 30 ημερών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ο ΔΣ Σερρών  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο εκπτωτικό του πρόγραμμα.

O  κατάλογος των συνεργαζομένων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, καθώς οι προνομιακές τιμές και προσφορές τους, αναρτάται   σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ   https://dsserron.gr  και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ