ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-12-2015 ΕΩΣ 19-12-2015

27 Νοεμβρίου 2015


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 290/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2015  έως  19 Δεκεμβρίου 2015  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.12.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.12.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.12.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.12.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη- Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.12.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 01.12.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Τρίτη 08.12.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Τρίτη 15.12.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 03.12.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 15.12.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.12.2015 (πταίσματα), Βασιλική Παρασκευοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 2.12.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10.12.2015 (πταίσματα), Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 17.12.2015, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.12.2015 (πταίσματα), Νικολέτα Σαράφη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Την 01.12.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Την 02.12.2015, Δημήτριος Δημητριάδης

Από  03.12.2015 έως 07.12.2015, Αναστασία Κωστοπούλου

Από  08.12.2015 έως 14.12.2015, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 15.12.2015 έως 19.12.2015,  Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.12.2015 έως 03.12.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Από 04.12.2015 έως 06.12.2015, Δήμητρα Κόμναρη

Την 07.12.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

Από 08.12.2015 έως 16.12.2015, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Από 17.12.2015 έως 19.12.2015, Δήμητρα Μητρογιάννη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.12.2015 έως 19.12.2015, Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.12.2015 έως 19.12.2015, Νικολέτα Σαράφη

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 25-11-2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα