ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

27 Νοεμβρίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  292/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Δεκέμβριο του 2015 (έως και 19/12/2014) ως εξής:

1-12-2015 (Τρίτη) ΄Εναρξη ΜΟΔ: Λιόλιου, Τουτουντζή, Μπατσάρα

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Τουτουντζή, Κωστοπούλου

2-12-2015 (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Ντόκα, Μπατσάρα, Πάκου (αναπλ. Λιόλιου, Τσάμη)

                    Μονομελές: Τσάμη

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Πάκου, Δημητριάδης

3-12-2015 (Πέμπτη) Τριμελές: Λιόλιου, Μπέλλου, Καραγιαννίδου (αναπλ.

                    Μπακαΐμης, Πάκου)

                    Μονομελές: Πάκου

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

4-12-2015 (Παρασκευή) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Κωστοπούλου

5-12-2015 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Μητρογιάννη

7-12-2015 (Δευτέρα) Μονομελές τακτική: Μπακαΐμης (μόνο εφέσεις), Μπατσάρα,

                    Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου

                    Μονομελές ειδ. με πινάκιο: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου

8-12-2015 (Τρίτη) Μονομελές Εκουσίας: Μπέλλου

                    Μονομελές ειδ. χωρίς πινάκιο: Πάκου

                    Ασφαλιστικά: Ντόκα

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πάκου

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Πάκου, Καραγιαννίδου

9-12-2015 (Τετάρτη) Μονομελές: Μπέλλου

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

10-12-2015 (Πέμπτη) Τριμελές: Ντόκα, Πάκου, Τανάγιας (αναπλ. Λιόλιου,

                     Θεοφιλίδου)

                     Μονομελές: Θεοφιλίδου

                     Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

11-12-2015 (Παρασκευή) Τριμελές: Μπακαΐμης, Τριανταφύλλου, Δημητριάδης

                     (αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

                     Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

12-12-2015  (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τριανταφύλλου, Μητρογιάννη

14-12-2015  (Δευτέρα) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

                      Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

15-12-2015  (Τρίτη) Πολυμελές: Ντόκα, Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

                      Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

                      Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

16-12-2015 (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Λιόλιου, Μπέλλου, Μπατσάρα (αναπλ. Μπακαΐμης, Τριανταφύλλου)

                     Μονομελές:  Τριανταφύλλου

                     Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

                    Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Μπέλλου, Μπατσάρα

17-12-2015 (Πέμπτη) Τριμελές: Λιόλιου, Θεοφιλίδου, Κωστοπούλου (αναπλ. Μπακαΐμης, Μπατσάρα)

                    Μονομελές: Μπατσάρα

                    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

18-12-2015 (Παρασκευή) Τριμελές: Μπακαΐμης, Τσάμη, Κόμναρη (αναπλ. Λιόλιου,

                    Τουτουντζή)

                      Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

19-12-2015 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου,

                    Δημητριάδης

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Λιόλιου

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από    1/12/2015   έως    4/12/2015 : Τριανταφύλλου

Από    7/12/2015   έως  11/12/2015 : Μπέλλου

Από  14/12/2015  έως  18/12/2015 : Τσάμη

Προσημειώσεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο  θα δικάζονται από αυτό.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

 Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.                    

 

Σέρρες   27  Νοεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα